4

ริ้วรอยแห่งวัย

รอยเหี่ยวย่น รอยเหี่ยวย่น ที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังแต่ละคน จะมีลักษณะตื้นลึกและมีมากน้อยแตกต่างกัน รอยย่นมักเริ่มเกิดเมื่ออายุประมาณ 25 ปี โดยจะเริ่มเห็นท…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!