ABOUT US

Welcome to Biopluschem

ขอต้อนรับเข้าสู่บริษัทไบโอพลัสเคมจำกัด เราเป็นผู้ผลิต จำหน่ายและ พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ดูแลผิวพรรณ ที่มีคุณภาพสูงให้กับ คลินิกผิวหนัง สถาเสริมความงาม และกลุ่มลูกค้าที่สนใจทั่วไปโดยมี ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเครื่องสำอางที่มีประสบการณ์ มากกว่า10ปี ทางบริษัท ได้มีการปรับปรุง คิดค้น และพัฒนาสูตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง ความต้องการ และบริการลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

รหัสผู้ประกอบการที่ขออนุญาติจาก อย. : 36614
เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0105551028797

ทางบริษัทได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ทางด้านเครื่องสำอางที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านเวชสำอาง สำหรับ คลินิกดูแลผิวพรรณ สถานเสริมความงาม และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการ ทำเป็นสินค้าในนามของตนเอง ทั้งนี้ทางเรา ยึดถือคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นนโยบายสูงสุดของเรา

ปัจจุบันมีผู้ผลิตเป็นจำนวนมาก เกิดขี้นเป็นประจำ ทางบริษัทจึงพยายามที่จะปรับปรุง คุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ตั้งแต่ การคัดเลือกวัตถุดิบ คุณภาพดีจากตัวแทนในประเทศและต่างประเทศ การคัดเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม กับสภาพของส่วนผสมในแต่ละสินค้า ปริมาณที่เหมาะสมในการใช้งานให้ได้ผลสูงสุด การคัดเลือก สูตรที่เหมาะสม สำหรับห้องทดลองและการผลิต การรักษาสภาพความคงตัวของผลิตภัณฑ์ การทดสอบคุณภาพของสินค้า การทดสอบผลการแพ้และผลข้างเคียง รวมไปถึง การบรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย

เนื่องจากตลาดสารเคมีแต่ละตัว จะมีช่วงเวลาความนิยมในระยะหนึ่ง บางบริษัทจึงได้มีการปรับปรุง วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอยู่อย่าง สม่ำเสมอ ให้ทันต่อ ตลาดเครื่องสำอางและตลาดสารเคมีที่พยายามคิดค้นสินค้าตัวใหม่ ที่มีคุณภาพดี ออกมาตลอดเวลาเพื่อกระตุ้นให้ ตลาดเครื่องสำอางในประเทศมีการพัฒนา และเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดสามารถเลือกซื้อ และใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาถูก

เป็นอีกแนวทางหนึ่งของทางบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า สามารถเข้ามาติดต่อเพื่อขอพัฒนาสูตร สามารถนำไปขยายตลาดของตนเองด้วยต้นทุ่นต่ำๆและราคาถูก สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆได้ ทั้งนี้ในรายละเอียดต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้ตกลงกันเอาไว้

การบริการของลูกค้าถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างหนึ่งของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด การบริการด้านสอบถามข้อมูล ให้ได้รับข้อมูลใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ การบริการด้านการส่งตัวอย่าง เพื่อทดสอบก่อนเลือกซื้อสินค้า การบริการด้านการจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!