8

การทดสอบสารแพ้

เนื่องจากเครื่องสำอางเป็นสารเคมีจากภายนอกร่างกาย เมื่อนำมาใช้กับร่างกายจึงมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาต่างๆ กับร่างกายได้ ปฏิกิริยาต่างๆที่ร่างกายไ่ม่ต้องการ …

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!