5

ลักษณะของฝ้าและการเกิดฝ้า

ลักษณะของฝ้า และสาเหตุของการเกิดฝ้า โดยทั่วไปแล้วเชื่อกันว่า ฝ้าเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเฉพาะที่ เนื่องจากการทาครีมบำรุงผ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!