21

วิตามินซี

วิตามินซี ถูกค้นพบมาหลายสิบปีแล้ว เป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้ดี ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ ต้องรับประทานเข้าไปเท่านั้น สมัยก่อนใช้เพียงรักษาโรคลักปิดลั…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!