19

อีดีบีโนน (Idebenone)

อีดีบีโนนเป็นสารตระกูลเดียวกันกับโคเอนไซม์คิว 10  อีดีบีโนนได้ถูกนำมาเปิดเผยครั้งแรกในด้านการฟื้นฟูสภาพผิว ในงานการประชุมประจำปี ของสถาบันโรคผิวหนังอเ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!