10

ครีมกันแดด

การได้รับแสงแดดมีทั้งประโยชน์และโทษ ที่เป็นอันตรายต่อผิวของมนุษย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาความเข้มของแสงแดด และความไวของผิวหนังต่อแสงแดด ประโยชน์จาก…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!