วิตามินอี

วิตามินอี

ในปัจจุบันได้ทีการนำวิตามินอี มารับประทานหรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางหลายชนิด เนื่องจากวิตามินอี เป็นสารมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น (Antioxidation) จึงช่วยปกป้องเซลล์จากการทำลายของอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำให้เซลล์ต่างๆทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของโรคเรื้อรังต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณและชะลอความชราอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาถึงประโยชน์ต่างๆของวิตามินอี กันอย่างกว้างขวาง จาการศึกษาพบว่าหากวิตามินอี ในเลือดต่ำ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากโรคหัวใจขาดเลือด (Ischemicheart disease) หรือเพิ่มปริมาณความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ และในทางกลับกันหากในเลือดมีปริมาณวิตามินอีสูง จะมีความเสี่ยงต่ำต่อการเป็นโรคมะเร็ง

วิตามินอี คืออะไร
วิตามินอี เป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย ทำหน้าที่ต้านออกซิเดชั่นที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเป็นปกิกิริยาทางธรรมชาติ ที่เกิขึ้นเนื่องจากเซลล์ต่างๆในร่างกายมีการใช้ในขบวนการเมตะบอลิสม์ เพื่อให้ได้สารต่างๆที่เซลล์นำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต แต่นอกจากนั้นจะได้สารที่เรียกว่า อนุมูลอิสระ หรือ Free radicals เกิดขึ้นด้วย อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนี้ไม่เป็นผลดีกับเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย โดยจะขัดขวางการทำงานของเซลล์ ทำให้การตอบสนองต่อฮอร์โมนต่างๆ ลดลง ทำลายโครงสร้างและหน้าที่ของผนังเซลล์ ทำให้เกิดการกลายพันธ์ของเซลล์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ ขึ้นได้

ร่างกายของคนเราไม่สามารถสร้างวิตามินอีได้ ต้องได้รับจากภายนอก คืออาหารที่รับประทานและการให้เสริม เช่น วิตามินอีในรูปของยาเม็ดหรือชนิดทา วิตามินอี เป็นคำสามัญทั่วไป ซึ่งรวมถึงสารอื่นๆที่แสดงฤทธิ์ทางชีวะวิทยาเหมือนวิตามินอี ที่ได้รับจากธรรมชาติ มีชื่อทางเคมีว่า d-alpha-tocopherol ในธรรมชาติมีสาร 8 ชนิดที่มีฤทธิ์เหมือนวิตามินอี คือ

1. d-alpha-tocopherol
2. d-beta-tocopherol
3. d-gamma-tocopherol
4. d-delta-tocopherol
5. d-alpha-tocotrienol
6. d-beta-tocotrienol
7. d-gamma-tocotrienol
8. d-delta-tocotrienol

แต่เนื่องจากวิตามินอี หรือ alpha-tocopherol เป็นสารไม่คงตัวและจะสูญเสียสภาพเมื่อสัมผัสกับอากาศ ความร้อนและแสงแดดดังนั้นจึงต้องใช้อนุพันธ์ของวิตามินอี คือ อนุพันธ์ acetate และ succinate ของวิตามินอี แทนซึ่งมีความคงตัวมากกว่า

รูปแบบของวิตามินอีที่ใช้เป็นวิตามินอีเสริม
วิตามินที่ได้จากธรรมชาติจะมีชื่อเริ่มต้นว่า d- ส่วนวิตามินอีที่สังเคราะห์มีชื่อเริ่มต้นว่า dl- ดังในตาราง

ชื่อทางเคมี

ชื่อทั่วไป

d-alpha-tocopherol
d-alpha-tocopherol acetate
d-alpha-tocopherol acid succinate
d-alpha ,d-beta ,d-gamma ,d-delta-tocopherol
Natural vitamin e
Natural vitamin acetate
Natural vitamin e acid succinate
Natural moxed tocopherol
dl-alpha-tocopherol
dl-alpha-tocopherol acetate
dl-alpha-tocopherol acid succinate
Synthetic vitamin e
Synthetic vitamin e acetate
Synthetic vitamin e acid succinate

วิตามินอี ที่ได้จากธรรมชาติและวิตามินอี ทีได้จากากสังเคราะห์แตกต่างกัน จากการวิจัยพบว่า วิตามินอี ที่ได้จากการธรรมชาติมีประสิทธิภาพสูงกว่า ที่ได้จากการสังเคราะห์ประมาณ 36% เนื่องจากวิตามินอี ที่ได้จากธรรมชาติจะคั่งค้างอยู่ตามเนื้อเยื่อได้นานกว่าวิตามินอีที่ได้จากการสังเคราะห์

ประโยชน์ของวิตามินอี
1.ช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายให้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
2.ยับยั้งการทำลายหรือการเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆอันเนื่องมาจากการเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งเกิดจากขบวนการเมตาบอลิสม์ ในร่างกายและจากมลพิษในสิ่งแวดล้อม เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด์  โลหะหนักต่างๆ  สารพวกไฮโดรคาร์บอน  ควันบุหรี่ เป็นต้น
3.ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ  เช่น โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด (Arterosclerosis)  โรคหัวใจ  โรคต้อกระจก  โรคข้ออักเสบ (arthritis) ฯลฯ
4.ช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ตามปกติ
5.ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง

วิตามินอีในอาหาร
วิตามินอีอยู่มในอาหารตามธรรมชาติ ได้แก่ น้ำมันพืชต่างๆ ผลไม้เปลือกแข็ง เมล็ดพืช ฯลฯ คณะกรรมการอาหารและโภชนาของสถาบันวิจัยแห่งชาติสหรัฐเมริกาได้กำหนดว่า
ผู้ชายควรได้รับวิตามินอี 15 IU ต่อวัน
ผู้หญิงควรได้รับวิตามินอี 12 IU ต่อวัน

International Unit ,IU เป็นหน่วยวัดความแรงของวิตามิน
1.49 IU ของวิตามินอี เท่ากับ 1 มิลลิกรัม d-alpha-tocopherol

ตารางแสดงปริมาณวิตามินอี จากอาหารบางประเภท

จากอาหาร 100 กรัม

IU. ของวิตามิน

·         น้ำมันและไขมัน
น้ำมันจากวีตเจิร์ม
น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน
น้ำมันดอกคำฝอย
น้ำมันถั่วลิสง
มาร์การีนชนิดไม่แข็ง
มายองเนส
เนย

177.97
27.56
58.97
28.13
20.6
19.32
3.22

·         ธัญพืชและผลิตภัณฑ์
วีตเจิร์ม ผ่านกรรมวิธี
ข้าวโอ๊ต ผ่านกรรมวิธี
ข้าวซ้อมมือสุก
ขนมปัง โฮลวีต
ขนมปัง ขาว
ข้าวเจ้า สุก

17.36
2.02
2.01
0.80
0.16
0.13

·         ผลไม้เปลือกแข็ง เม็ดในรับประทานได้
เมล็ดทานตะวัน
อัลมอนด์
ถั่วลิสง คั่วแห้ง
Peanut butter
เม็ดมะม่วงหิมพานต์

73.76
40.53
10.73
924
0.28

·         เนื้อสัตว์ ปลา ไข่ นม
ตับ ย่าง
กุ้ง แช่แข็ง ผ่านการอบ
ไก่ทอด
ไข่
เบคอน
Haddock
ไก่ ส่วนอก ย่าง
สเต็ก ย่าง
น้ำนมธรรมดา

0.94
0.89
0.86
0.69
0.67
0.64
0.55
0.45
0.06

·         ผลไม้
แอปเปิ้ล ผลสด
กล้วย ผลสด
แคนตาลูป
สตอเบอร์รี่ ผลสด

0.46
0.33
0.21
0.19

·         ผัก
หน่อไม่ฝรั่ง สด
ผักโขม สด
ถั่วเม็ดกลม สด
บรอคโคลี สด
มันฝรั่ง เผา

2.68
2.67
0.82
0.69
0.05

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
error: Content is protected !!